Započni peticija

Create a professional online petition in just a few minutes. Our service is free, customizable and easy to use.

 • Креирајте петиција со пополнување на формуларот подолу.
 • Collect signatures
 • Создајте активна заедница околу вашата петиција
 • Deliver your petition to the decision makers


Конкретна изјава, која им кажува на луѓето точно што сакате да поддржат.

Вие барате луѓето да се согласат со овој текст и да го потпишат. Осигурајте да го изразите вашето мислење на јасен јазик (што поддржувате/се противите, што треба да се направи и зошто).

The name of the contact person (and possibly the name of an organisation).

Бараме согласност од потписниците на формуларот за потпишување за следните цели:

Ве молиме наведете ги имињата на одлучувачите во полињата подолу. Ако донесувачите на одлуките не се именувани, ние бараме согласност од потписниците користејќи широко прашање: "Јас овластувам [[[Автор на петицијата]]] да ги предаде информациите што ги давам во овој формулар на донесувачите на одлуки.".

Можете да го промените јазикот на формуларот за потпишување и да го изберете URL-то (веб адреса) на петицијата.

Прикажи поставки

Вашата email адреса е вашето корисничко име.

Ве молиме повторете ја вашата електронска адреса.

Must have at least 8 characters.

Možete koga bilo po objavuvanje da ja izmenite vašata peticija. Your email address will not be published.

Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.

Why choose Peticijaonline.com?

 • No technical skills are required.
 • Можете да собирате потписи на хартија и да ги додадете на вашата онлајн петиција.
 • Можете да ги видите сите информации (вклучувајќи и електронските адреси) што ги даваат потписниците кога ја потпишуваат вашата петиција.
 • You can use text, images, videos, links and lists.
 • Можете да ги информирате потписниците и да ги ангажирате со објавување соопштенија. Може да кажете што се случило откако ја започнавте петицијата и што ќе се случи понатаму. Потписниците ќе бидат известени по е-пошта кога ќе објавите ново соопштение.
 • You can decide what is asked from the people signing your petition.
 • Možete da ja prevedete vašata peticija na poveke jazici. The signature form has been translated into 42 languages.
 • Možete lesno da ispečatite potpisi (HTML, PDF, Excel).
 • Možete da ja vgradite peticijata na vašata veb-stranica.
 • Можете да создадете приватна петиција.
 • Може да давате права на други лица за управување со вашата петиција.
 Покажи повеќе

Совети

 • Add an image or video to your petition.
 • Ask somebody to proofread your text for you.
 • Запомнете да ја промовирате вашата петиција.