Продолжување на породилно отсуство поради зголемениот број на заразени, меѓу кои и деца

 Бараме продолжување на платеното породилно отсуство во услови на пандемија поради неможност градинките да ги згрижат сите деца чии мајки треба да се вратат на работа по истекот на истото, како и поради ризик од ширење на инфекцијата помеѓу оние деца кои евентуално би тргнале во градинка. 

*градинките работат со намален капацитет заради пандемијата

*бројот на заразени и смртни случаи секојдневно расте и го достигнува врвот

*новиот сој се почесто зафаќа деца кои понатаму се преносители


Мајки на трудничко    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Мајки на трудничко to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...