Продолжување на породилно отсуство поради зголемениот број на заразени, меѓу кои и деца

 Бараме продолжување на платеното породилно отсуство во услови на пандемија поради неможност градинките да ги згрижат сите деца чии мајки треба да се вратат на работа по истекот на истото, како и поради ризик од ширење на инфекцијата помеѓу оние деца кои евентуално би тргнале во градинка. 

*градинките работат со намален капацитет заради пандемијата

*бројот на заразени и смртни случаи секојдневно расте и го достигнува врвот

*новиот сој се почесто зафаќа деца кои понатаму се преносители


Мајки на трудничко    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Мајки на трудничко ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.


Давам согласност да се обработуваат информациите што ги давам во оваа форма за следниве цели:
Платено рекламирање

We will advertise this petition to 3000 people.

Дознај повеќе...