Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

download94.jpgВо последниве десет години се зголемува бројот на граѓани кои се преселуваат од Р. Македонија во Шведска по основ на работа. Ние имаме голема потреба Шведска да ги признае македонските возачки дозволи по примерот на нашата македонска заедница во Сојузна Република Германија и го оствари своето право на почетокот од 2018 година.

Ние имаме исто многу практични и економски причини за валидација и конвертирање на возачката дозвола што значи дека имаме исто право како тие што доаѓаат од земјите на Европската Унија.

Еден доста познат факт укажува на особено внимание на повеќе стотици професионални возачи на тешки теретни возила кои работат низ цела Скандинавија од 2005 година.

Сметеаме дека е неопходно признавањето на македонските возачки дозволи во Шведска за да се олесни нивниот престој поврзан со работата.

Во овој прилог очекуваме позитивна одлука од релевантните институции и соработка меѓу Р. Македонија и Кралството Шведска.

Иницијатор : Јован Дуковски

Автори на петицијата и контакт:

Радмила и Дејан Борски 

Благица Димеска


+4676 3070820 Радмила и Дејан Борски, +46735622492 Благица Димеска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize +4676 3070820 Радмила и Дејан Борски, +46735622492 Благица Димеска to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...