Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

download94.jpgВо последниве десет години се зголемува бројот на граѓани кои се преселуваат од Р. Македонија во Шведска по основ на работа. Ние имаме голема потреба Шведска да ги признае македонските возачки дозволи по примерот на нашата македонска заедница во Сојузна Република Германија и го оствари своето право на почетокот од 2018 година.

Ние имаме исто многу практични и економски причини за валидација и конвертирање на возачката дозвола што значи дека имаме исто право како тие што доаѓаат од земјите на Европската Унија.

Еден доста познат факт укажува на особено внимание на повеќе стотици професионални возачи на тешки теретни возила кои работат низ цела Скандинавија од 2005 година.

Сметеаме дека е неопходно признавањето на македонските возачки дозволи во Шведска за да се олесни нивниот престој поврзан со работата.

Во овој прилог очекуваме позитивна одлука од релевантните институции и соработка меѓу Р. Македонија и Кралството Шведска.

Иницијатор : Јован Дуковски

Автори на петицијата и контакт:

Радмила и Дејан Борски 

Благица Димеска


+4676 3070820 Радмила и Дејан Борски, +46735622492 Благица Димеска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata