Град Скопје и Општина Кисела Вода да го прошират опфатот на интервенција на паркот во населба 11 Октомври-бараки

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...