Петиција против најавениот концепт за основно образование од страна на МОН и против маргинализација на предметот Историја.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...