Иницијатива за возачи на шлепери и автобуси за пријавена ставка на 24000ден.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...