Петиција за признавање на висока медицинска школа

Komentari

#7

Da

Aleksandra Dimitrova (Kavadarci , 2021-04-18)

#9

Барање за признавање на Високата Медицинска Школа и сите права кои следуваат со истото.

Lidija Stevanoska (Prilep, 2021-04-18)

#16

Оваа петиција ја потпишувам бидејќи три пати поднесував барање за признавање ди Директорот на ЈЗУ,,Општа болница со проширена дејност "- Кочани и дури на последниот обид побарав одговор во писмена форма и ми беше одговорено дека ќе биде решено во некоја следна систематизација, а во меѓувреме на огласи си вработуваат со Високо

Гоце Марков (Кочани, 2021-04-18)

#18

Da se vrati dostoinstvvoto na nasata profesija

Makedonka Kalpakoska (Makedonka Kalpakoska, 2021-04-18)

#21

Медицинските сестри и покрај финансиските средства потрошени од свој џеб, време одземено од децата за инвестиција во образованието и понатаму се дискриминирани. Време е да им се даде благодарност и да го остварат своето право за висина на плата по основ степен на образование.

Катерина Петрушевска (Скопје, 2021-04-18)

#31

Za priznavanje na visokata medicinska skola. Sekade vo svetot e priznata, i medicinskite sestri se fakultetski obrazovani

Marija Ilieva (Kocani, 2021-04-18)

#41

Baram priznavanje na Visokata medicinska skola na nas vrabotenite, mislam deka e redno da se ceni obrazovanieto I kvalitetot se razbira!

Biljana Mojsoska (Struga, 2021-04-18)

#50

Секое образование се вреднува

Анета Пешевска (Скопје, 2021-04-18)

#64

Дипломирав со 9.8 просек а примам иста плата како оние со 3 месеци курс во Кочо Рацин.

Aнита Димовска (Скопје, 2021-04-19)

#65

Признавање на високото образование

Златка Василеска (Гостивар, 2021-04-19)

#67

Да се признае насето образование

Роберт Василески (Гостивар, 2021-04-19)

#68

Почитувани,
Јас сум дипломиран физиотерапевт, на Високата Медицинска школа во Битола.
Вработена како физиотерапевт, меѓутоа со средно медицинско образование, поради тоа што институцијата не ми ја признава Високата медицинска школа.
Со оваа најава се потпишувам на петицијата за признавање на Школата.

Емилија Малезан (Охрид, 2021-04-19)

#71

Peticija da se priznae moeto visoko obrazovanie

Dejan Trajkovski (Tetovo, 2021-04-19)

#74

Сестрите се во првите борбени редови поротив Ковид пандемијата

Сашко Попоски (Прилеп, 2021-04-19)

#80

Obrazovanieto na sekogo treba da bide ispocituvano i soodvetno tretirano

Lidija Vishin (Bitola, 2021-04-19)

#96

За признавање на диплома

Tatjana Blazeska (Скопје, 2021-04-19)

#128

. 👍

Сссссд Ддддд (Ггггг, 2021-04-20)

#149

Во оваа пандемија се виде кој е столбот на здравствениот систем. Затоа вреднувајте му го трудот и образованието. Да за признавање на високото образование на здравствените работници!!!!!!!

Sasho Boshkoski (Прилеп, 2021-04-21)

#151

За признавање на висока стручна школа

Сања Тодорова (Скопје, 2021-04-22)

#167

Usta Novata kade rabotam jas ne mi ja ima seuste priznaeno visoka ta skola

Biljana Gjorgievska (Bitola, 2021-04-30)

#172

Zavrseno viaoko obrazovanie polozen dezaven ispit i nisto od priznavanjeto na moeto obrazovanie.

Јулијана Станоевска (Kicevo, 2021-05-09)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...