Барање за вметнување на профилот семејнолог

Komentari

#3

PODDRSKA ZA SEMEJNOLOZI, smetam deka se najpotrebni vo drzavava.

Amina Hasik (Skopje, 2021-05-27)

#37

-

Aleksandra Aleksoska (Tetovo, 2021-05-27)

#41

Семејството е најбитна алка во општеството.

Марија Јованоска (Скопје, 2021-05-27)

#71

Потребно е да се вклучи овој високо квалификуван кадар во социјалните институции на нашата држава бидејќи со нивното ангажирање државата ќе докаже дека сака да се грижи за заштита и унапредување на статусот и вредностите на семејството.

ЕНИСА ХАСИЌ (Скопје, 2021-05-27)

#78

Za da poddrzam

Eleonora Smileska (Skopje, 2021-05-27)

#92

Ја поддржувам оваа петиција затоа што сметам дека е потребно да се изврши измена на Законот и да се овозможи вработување во Министерството за труд и социјална политика на оваа категорија на високо квалификуван кадар како што е тоа случај во земјите од ЕУ.

ФАРУК ХАСИЌ (Скопје, 2021-05-27)

#181

Секое семејство има потреба од советник, повеќе бракови спасени, повеќе деца на прав пат изведени

Elena Mitrevska (Porto, 2021-05-27)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...