Voda Za Site/Ujë për të gjithë

Vodosnabduvanjeto vo gradot Tetovo e mnogu problematichno, nekoi delovi od gradot imaat 24 chasovi voda bez prekin. Drugi delovi od gradot imaat so pomosh na hidrofor i cisterna, no posle polnokj nema voda. Ostanatite delovi od gradot nemaat voda voopshto i so pomosh na hidrofor. Vodosnabduvanjeto e od 05:00 chasot nautro, do 10:00 chasot nautro, a nekogash samo od 05:00 chasot nautro, do 08:00 chasot nautro. Zaradi vakvite nesrazmernosti na vodosnabduvanjeto tie delovi od gradot zhiveat vo teshki uslovi bez osnovni uslovi na higiena. Vo uslovi na pandemija koga nekoi semejstva se vo izolacija, nemozhat da imaat da se napijat voda, a ne pak da imaat osnovni uslovi za higiena. Zatoa se zapochnuva vakva peticija, za da se ovozmozhat ednakvo vodosnabduvanje vo site delovi od gradot. 

Najproblematichni delovi se Ul. Brakja Miladinovi, Naselba Koltuk, Naselba Potok i drugi delovi od gradot...

Furnizimi me ujë në qytetin e Tetovës është shumë problematik, disa pjesë të qytetit kanë 24 orë ujë të pandërprerë. Pjesët e tjera të qytetit kanë një hidrofor dhe një cisternë, por pas mesnatës nuk ka ujë. Pjesa tjetër e qytetit nuk ka fare ujë dhe me ndihmën e një hidrofori. Furnizimi me ujë është nga ora 05:00 e mëngjesit, deri në 10:00 të mëngjesit, dhe nganjëherë vetëm nga ora 05:00 e mëngjesit, deri në 08:00 të mëngjesit. Për shkak të shpërpjesëtimeve të tilla të furnizimit me ujë, ato pjesë të qytetit jetojnë në kushte të vështira pa kushte themelore të higjienës. Në një pandemi, kur disa familje janë në izolim, ata mund të mos jenë në gjendje të pinë ujë pa higjienë elementare. Kjo është arsyeja pse një peticion i tillë po fillon, në mënyrë që të sigurojë furnizim të barabartë me ujë në të gjitha pjesët e qytetit.

Pjesët më problematike janë Rr. Vëllezërit Miladinovi, Vendbanimi Koltuk, Vendbanimi Potok dhe pjesë të tjera të qytetit ...


Gragjani na grad Tetovo/Qytetarë të qytetit të Tetovës    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Gragjani na grad Tetovo/Qytetarë të qytetit të Tetovës ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.


Давам согласност да се обработуваат информациите што ги давам во оваа форма за следниве цели:
Платено рекламирање

We will advertise this petition to 3000 people.

Дознај повеќе...