Иницијатива за возачи на шлепери и автобуси за пријавена ставка на 24000ден.

Сите возачи да се потпишеме на иницијативата за побарување до владата на СРМ за да ја усогласат нашата побарувана ставка од 24000ден. за “професија возачи” (возачи на шлепери и автобуси).

Независен Синдикат на Возачи “Maks&Drivers Trans” ќе се бори во име на сите возачи за сите права кои што ги следуваат.


Maks Drivers Skopje    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Maks Drivers Skopje to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...