Петиција за задржување на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција

Почитувани,

намерата на Владата на Македонија е да го затвори Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција. Поради бројноста на македонски државјани во северот на Италија и неопходноста од постоењето на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција ја организираме оваа петиција. Ве молиме да ја потпишете.

Со почит 

МКД Македонија Мерано

Мерано, 21/10/2019

 


MKD Makedonija Merano-Meran    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize MKD Makedonija Merano-Meran to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...