Петиција за задржување на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција

Почитувани,

намерата на Владата на Македонија е да го затвори Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција. Поради бројноста на македонски државјани во северот на Италија и неопходноста од постоењето на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција ја организираме оваа петиција. Ве молиме да ја потпишете.

Со почит 

МКД Македонија Мерано

Мерано, 21/10/2019

 


MKD Makedonija Merano-Meran    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека MKD Makedonija Merano-Meran ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.


Давам согласност да се обработуваат информациите што ги давам во оваа форма за следниве цели:
Платено рекламирање

We will advertise this petition to 3000 people.

Дознај повеќе...