Петиција за задржување на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција

Почитувани,

намерата на Владата на Македонија е да го затвори Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција. Поради бројноста на македонски државјани во северот на Италија и неопходноста од постоењето на Генералниот Конзулат на Македонија во Венеција ја организираме оваа петиција. Ве молиме да ја потпишете.

Со почит 

МКД Македонија Мерано

Мерано, 21/10/2019

 


MKD Makedonija Merano-Meran    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize MKD Makedonija Merano-Meran to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticijaonline.com to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...