За изградба на спортска сала во ОУ”Св.Кирил И Методиј” Битола

420 ученици од ОУ“Св.Кирил и Методиј”-Битола, немаат услови за одржување на часовите по фузичко воспитување. Нема сала и нема безбеден под во дворот каде што се вежба кога се добри метеоролошките услови.

Поради тоа, граѓаните на Битола покренаа иницијатива за потпишување на петиција за забрзување на изградбата на сала и со тоа да им се овозможи на децата да имаат час по физичко како што треба во нормални и безбедни услови. 

Со оваа петиција бараме сала за спорт и менување на под во школскиот двор. 


Каролина Златевска и Давор Гулевски    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Каролина Златевска и Давор Гулевски to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...