Петиција за отварање на прифатилиште за бездомни животни на територија на Општина Гази Баба.

 Вашиот потпис значи наша подршка во остварување на оваа идеја.

ЦЕЛ :

1.Згрижени бездомни животни и секако убав нивен третман.

2.Општина без бездомни животни и задоволни жители.

Секој кој сака дополнителни информации може да учествува на состаноците за кои секако јавно би ве информирале.

P.S.Петицијава е по иницијатива на Месната Заедница ЈАНЕ САНДАНСКИ -Општина Гази Баба.


Софија Марковска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Софија Марковска to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticijaonline.com to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...