Петиција за отварање на прифатилиште за бездомни животни на територија на Општина Гази Баба.

 Вашиот потпис значи наша подршка во остварување на оваа идеја.

ЦЕЛ :

1.Згрижени бездомни животни и секако убав нивен третман.

2.Општина без бездомни животни и задоволни жители.

Секој кој сака дополнителни информации може да учествува на состаноците за кои секако јавно би ве информирале.

P.S.Петицијава е по иницијатива на Месната Заедница ЈАНЕ САНДАНСКИ -Општина Гази Баба.


Софија Марковска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Софија Марковска ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.


Давам согласност да се обработуваат информациите што ги давам во оваа форма за следниве цели:
Платено рекламирање

We will advertise this petition to 3000 people.

Дознај повеќе...