Петиција за отварање на прифатилиште за бездомни животни на територија на Општина Гази Баба.

 Вашиот потпис значи наша подршка во остварување на оваа идеја.

ЦЕЛ :

1.Згрижени бездомни животни и секако убав нивен третман.

2.Општина без бездомни животни и задоволни жители.

Секој кој сака дополнителни информации може да учествува на состаноците за кои секако јавно би ве информирале.

P.S.Петицијава е по иницијатива на Месната Заедница ЈАНЕ САНДАНСКИ -Општина Гази Баба.


Софија Марковска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Софија Марковска to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...