За децата од населба Железничка Штип

Нашите дечиња заслужуваат детско игралиште исто како што заслужуваат сите дечиња. Да се избориме за да можеме и за да имаме каде да ги изнесеме нашите дечиња


Даниела Коцева    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Даниела Коцева to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...