Петиција за признавање на висока медицинска школа

Петицијата е потребна за да се допринесе за признавање на високата медицинска школа и со тоа да се овозможи да ја земаме заслужената плата и остварување на нашите права


Сестри и техничари со висока медицинска школа    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Сестри и техничари со висока медицинска школа to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...