Крај за незаконска узурпација на тротоарите во Битола

Дневно илијадници пешаци се соочени со тешкотии заради непрописно паркирани автомобили и други видови на незаконски узурпации на тротоари и пешачки патеки. Време е локалните власти при Општина Битола да превземаат суштински чекори кон корегирање на овај горчлив проблем. Ве молам поддржете ја оваа инијацитива со цел промена на оваа  грда слика и воведување на нова епоха во нашиот град. 


Јован Ѓурковски    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Јован Ѓурковски to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...