Одземање лиценца на "АМЕРИТ" за издавање Тахографски картички

Поради не професионално работење и чекање со месеци многу колеги останаа без работа. Затоа да се потпишеме за одземање  а лиценца на АМЕРИТ и да бараме во Министерство за транспорт и врски да се реши овој проблем.

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Kamioni MK to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...