Одземање лиценца на "АМЕРИТ" за издавање Тахографски картички

Поради не професионално работење и чекање со месеци многу колеги останаа без работа. Затоа да се потпишеме за одземање  а лиценца на АМЕРИТ и да бараме во Министерство за транспорт и врски да се реши овој проблем.

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Kamioni MK to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...