Дневен престој за деца од прво до петто одделение во Неготино

Бидејќи на повеќе деца и двајцата родители се во работен однос има потреба да се отвори дневен престој за деца во училиштата во Неготино заради нивно згрижување во период од заминување на родителите на работа до заминување на децата на училиште


Кристина Анѓелкова    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Кристина Анѓелкова to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...