Банирајте го ТИК ТОК во Македонија

Тик ток е социјална мрежа која чија содржина негативно влијае на психоемоционалниот развој на младите. Содржината е полна со непримерна содржина, негативни примери и прозападни трендови, кои создаваат лажни идеи за животот и делуваат погубно на децата.

Децата живеат во надеж дека ќе станат популарни преку ширење на лажни вредности.Нивното место е во парковите, вистинските дружења и контакти и создавање на прави вредности.

Со цел да ги заштитиме своите деца од зависноста која ја создава оваа социјална мрежа, ве молам потпишете ја петицијата да побараме гасење на оваа мрежа во Мк.

 

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Lina Gorgeska to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...