Враќање на контињерите во ДРУГОВО

Почитувани сограѓани, ЈП Комуналец Кичево пред два месеци ги подигна контијнерите од Другово и требаше секоја среда да поминува камион а граѓаните да се изложат на трошок и да купуваат канти за отпад, но нити камион поминува како што беше соопштено а немаме ниту контијнери и се појавија неколку диви депонии близу до куќите и се потенцијална закана за ширење на некоја зараза.

IMG_20231104_104859450_HDR~2.jpg


Миле Спасески    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Миле Спасески ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...