Сакаме автобус 41 во 00:00 од Драчево!

Воопшто не ни одговара автобусот во 01:00 што трга од Драчево.
Сакаме да ни пуштите автобус што ќе трга околу 00:00 од Драчево!! 
Ова најмногу не засега нас младите од Драчево