ЗАКОНСКО ЗАБРАНУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ОТРОВИ КОИ ШТЕТАТ НА КУЧИЊАТА

Оваа петиција бара поддршка за внесување на закон кој ќе ја забрани продажбата на секаков тип отрови кој им штети на кучињата. Секоја година, безбројни кучиња страдаат од труење затоа што такви отрови се лесно достапни. Придружете се во нашата борба за безбедноста на сите миленици. Вашиот потпис е важен за заштита на безвините кучиња и обезбедување на нивната долготрајна среќа. Заедно можеме да го заштитиме здравјето на сите миленици и да гарантираме безбедна околина за нив. Овој апел не само што цели да ја забрани продажбата на опасни отрови за кучината туку истовремено апелира за посилно

кривично преследуваье на лицата кои ги

произведуваат или продаваат. Нашите кучина заслужуваат безбеден и љубовен

дом, и со вашиот глас можеме да го постигнеме ова. Придружете ни се и станете дел од заедницата која се бори за

заштита на нашите најверни пријатели.

СО ОВАА ПЕТИЦИЈА, БАРАМЕ ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБАТА НА СЕКАКОВ ВИД ОТРОВ КОЈ МОЖЕ ДА НАШТЕТИ НА КУЧИЊАТА.


Марија Магдалена Шишкоска    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Марија Магдалена Шишкоска ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...