Марио Арангеловски да ја претставува Македонија на ESC 2017!

Приклучи се и ти, за Македонската ESC делегација да го ипрати Марио Арангеловски како претставник од Македонија на Евровизија 2017!

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xp8ZOHitE1w

Напишете го вашето име, презиме, град и селектирајте ја државата од која доаѓате, потоа, потвдете го вашиот потпис!

 |
 |
 |
 |
\ /
 .