Хемиска кастрација на силувачи и педофили во Македонија

Да се заштитиме себе и нашите деца трајно. Да не им дозволиме да го повторат своето дело. Владата е должна да ги чуваат граѓаните сигурни. 

Потпишете ја оваа петиција, ова е гласот на народот!!!


ГЛАСОТ НА НАРОДОТ    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize ГЛАСОТ НА НАРОДОТ to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...