Хемиска кастрација на силувачи и педофили во Македонија

Да се заштитиме себе и нашите деца трајно. Да не им дозволиме да го повторат своето дело. Владата е должна да ги чуваат граѓаните сигурни. 

Потпишете ја оваа петиција, ова е гласот на народот!!!


ГЛАСОТ НА НАРОДОТ    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека ГЛАСОТ НА НАРОДОТ ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...