Хемиска кастрација на силувачи и педофили во Македонија

Да се заштитиме себе и нашите деца трајно. Да не им дозволиме да го повторат своето дело. Владата е должна да ги чуваат граѓаните сигурни. 

Потпишете ја оваа петиција, ова е гласот на народот!!!


ГЛАСОТ НА НАРОДОТ    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize ГЛАСОТ НА НАРОДОТ to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...