Стоп за евровизија и понижувањето/Stop for eurovision and humiliation

Време е да ставеме стоп на сите понижувања кон Македонскиот народ. 

"Човекот" ја претставува Македонија и македонскиот народ, и нема право и објаснување за понижувањата што ги добиваме од негова страна ‼️
IMG_20210315_185907.jpg

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Makedonka to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...