Стоп за екстерното тестирање

Стоп за екстерното тестирање!!!!!