Петиција за велосипедски патеки

Со оваа петиција сакаме да апелираме до локалните власти во Македонија, дека ние граѓаните во огромен број бараме велосипедски патеки и паркинг за велосипедисти.

Исто така, апелираме да се отстрануваат возилата или објектите кои ќе го нарушуваат користењето на веќе постоечките велосипедски патеки.

Нека бројката на петицијата послужи за важноста на нашето барање.

НЕ СМЕ ОЏАЦИ, ВОЗИМЕ ТОЧАЦИ !

 


Блаже Јосифовски    Kontaktiraj go avtorot na peticijata