Most popular petitions in last 24 hours

Na site vreminja | 24 časovi | 7 denovi | 30 denovi | Minatiot mesec | 12 months | Ovaa godina (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

РЕФЕРЕНДУМ за граѓански Устав на Македонија

 "ДАЛИ СТЕ ЗА НОВ ГРАЃАНСКИ УСТАВ СО ПРЕАМБУЛА НА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА НА РАМНОПРАВНИ МАКЕДОНСКИ ГРАЃАНИ И ПОЛНО ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛНО САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ?“ - Започнува постапка за собирање на 150.000 потписи за донесување на НОВ ГРАЃАНСКИ УСТАВ, во кој ќе бидеме сите Македонци, без Бугари во него, при што ќе биде бетониран македонскиот етнички идентитет, јазик, култура, историја или се она што го означува македонскиот народ! НОВ УСТАВ кој ја определува ИДНИНАТА на државата, а не ја опишува сегашноста

Kreirano: 2023-02-06 Statistika