Most popular petitions in last 12 months

Na site vreminja | 24 časovi | 7 denovi | 30 denovi | Minatiot mesec | 12 months | Ovaa godina (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Банирајте го ТИК ТОК во Македонија

Kreirano: 2023-05-05 Statistika

Дневен престој за деца од прво до петто одделение во Неготино

Kreirano: 2023-04-30 Statistika

ЗАКОНСКО ЗАБРАНУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ОТРОВИ КОИ ШТЕТАТ НА КУЧИЊАТА

Kreirano: 2023-11-13 Statistika

Барање за вметнување на профилот семејнолог

Kreirano: 2021-05-27 Statistika

Изградба на парк за кучиња во општина Гевгелија

Kreirano: 2023-06-13 Statistika

Да се обнови курсот за медицинска сестра за вонредни ученици

Kreirano: 2023-05-15 Statistika

Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

Kreirano: 2018-12-02 Statistika

Враќање на контињерите во ДРУГОВО

Kreirano: 2023-11-05 Statistika

Петиција за поддршка на Др.Бобан Вучевски

Kreirano: 2022-09-08 Statistika

Доизградба и ставање во функција на детската градинка во населбата Точила -Прилеп

Kreirano: 2023-01-24 Statistika

Петиција за признавање на висока медицинска школа

Kreirano: 2021-04-18 Statistika

РЕФЕРЕНДУМ за граѓански Устав на Македонија

Kreirano: 2023-02-06 Statistika

Петиција за Спас на Глупчо и Мара од ЈП. Лајка

Kreirano: 2022-03-19 Statistika

Петиција против најавениот концепт за основно образование од страна на МОН и против маргинализација на предметот Историја.

Kreirano: 2020-12-17 Statistika