Најпопуларни петиции во последните 12 месеци

Na site vreminja | 24 časovi | 7 denovi | 30 denovi | Minatiot mesec | 12 месеци | Ovaa godina (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ЗАКОНСКО ЗАБРАНУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ОТРОВИ КОИ ШТЕТАТ НА КУЧИЊАТА

Kreirano: 2023-11-13 Statistika

Барање за вметнување на профилот семејнолог

Kreirano: 2021-05-27 Statistika

Изградба на парк за кучиња во општина Гевгелија

Kreirano: 2023-06-13 Statistika

Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска

Kreirano: 2018-12-02 Statistika

Враќање на контињерите во ДРУГОВО

Kreirano: 2023-11-05 Statistika

Да се обнови курсот за медицинска сестра за вонредни ученици

Kreirano: 2023-05-15 Statistika

Дневен престој за деца од прво до петто одделение во Неготино

Kreirano: 2023-04-30 Statistika

Банирајте го ТИК ТОК во Македонија

Kreirano: 2023-05-05 Statistika

Лазороските ЛИВАДИ СО НАРЦИСИ СЕ СООЧЕНИ СО СТРАШНА ЗАКАНА ЗА НИВНО УНИШТУВАЊЕ

Kreirano: 2022-07-21 Statistika

Петиција за Спас на Глупчо и Мара од ЈП. Лајка

Kreirano: 2022-03-19 Statistika