Most popular petitions in last month

Na site vreminja | 24 časovi | 7 denovi | 30 denovi | Minatiot mesec | 12 months | Ovaa godina (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Банирајте го ТИК ТОК во Македонија

Kreirano: 2023-05-05 Statistika

Дневен престој за деца од прво до петто одделение во Неготино

Kreirano: 2023-04-30 Statistika

Да се обнови курсот за медицинска сестра за вонредни ученици

Kreirano: 2023-05-15 Statistika

Петиција за поддршка на Др.Бобан Вучевски

Kreirano: 2022-09-08 Statistika